Henk Kiewik

Mini Waterschap De Rokker

  • (0) comments
  • 20/02/2021
Bij landschaps- en zorgboerderij De Rokker in Lonneker kennen ze het probleem van te weinig water in de zomer en hebben ze maatregelen genomen. Henk Kiewik, eigenaar van de boerderij, vertelt hierover: "We hebben drie hele droge zomers gehad en als je dan niet doorpakt zit je voor de vierde keer in hetzelfde schuitje." Bram Kuiper (adviseur watersysteem) en Marco Arts (projectleider Landbouw op Peil) van het waterschap hebben ons goed geholpen.

We hebben een rapport door Aquator laten opstellen en hebben eigenlijk alle mogelijke maatregelen uit dit rapport overgenomen. Vanaf dat moment was alles, inclusief de subsidieaanvraag (dit project is voor 40% gesubsidieerd, de rest moeten de ondernemers zelf betalen), binnen drie maanden geregeld en gesubsidieerd. Met name het waterschap heeft zich hierin heel slagvaardig getoond.Wat was het probleem dat zich bij De Rokker voordeed?

"Onze boerderij ligt op een stuwwal," vertelt Henk. "Aangezien er ook drainage in onze percelen ligt en de aangrenzende sloten ook nog eens heel diep zijn, werd het water heel snel afgevoerd. Met een verval van meer dan negen meter en de drainerende werking van het perceel betekent dit dat er te weinig water werd vastgehouden. Op de stuwwal is regenwater de enige aanvoer." 

En wat was de oplossing?

"We hebben diverse slootbodems verhoogd. Hierdoor is de drainerende werking van het perceel teniet gedaan. Het water wordt nu langer vastgehouden en kan beter infiltreren, ook hoger op de stuwwal. We zijn erg benieuwd naar het resultaat van de maatregelen die zijn genomen. Ik heb er vertrouwen in." Wat vinden de buren van jullie maatregelen?

"De omgeving heeft met belangstelling de werkzaamheden gevolgd en ziet de noodzaak er wel van in. De buurman die benedenstrooms van ons ligt heeft wel aangegeven dat hij nu minder water van ons krijgt en hij zit te denken om zelf ook dergelijke maatregelen te nemen." 

Als het deze zomer werkt is het dan klaar?

"Wij zijn nooit klaar. Zoals je ziet is de bodem van de sloot nu voornamelijk zand. Onze wens is om hier diverse voedselsingels en akkerranden bij de sloten te plaatsen en daarmee positief bij te dragen aan de bodemdiversiteit." Hoe ziet de toekomst er uit voor landschaps- en zorgboerderij De Rokker?

"We zijn altijd op zoek naar innovatieve uitdagingen die bij ons bedrijf passen. Zo zijn we hier aan het kijken of we zelf andere voedselproductie kunnen verbouwen en zijn we aan het onderzoeken of we enkele lodges in de natuurlijke omgeving kunnen realiseren, die we kunnen verhuren." 

"Behalve de watergerelateerde zaken is het leuk om te vertellen dat er op deze zorgboerderij die al 20 jaar bestaat, hard gewerkt wordt en iedereen hier, terecht, trots is op zijn werk. Als je als onbekende op het terrein komt word je hartelijk ontvangen door enkele hulpboeren, die graag willen laten zien waar ze mee bezig zijn. Dat blijkt sowieso uit het open karakter van het erf. Hoewel De Rokker aan een doodlopende weg zit is het allesbehalve een dode boel. Aan het naastgelegen fietspad is een picknickplaats waar de fietsers even lekker kunnen uitrusten en waar dan ook graag en veel gebruik van wordt gemaakt."